Board of Directors

DATO’ NIK FAUZI BIN TAN SRI NIK HUSSEIN
Group Executive Chairman, MTD Capital Bhd
NIK FIRDAUS BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd
DATO’ NIK FAIZUL BIN TAN SRI NIK HUSSAIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd
NIK FAERUZ BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd
DR. NIK FAIZAH BINTI TAN SRI NIK HUSSEIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd