BOARD EXCO-MTD GROUP

DATO’ NIK FAUZI BIN TAN SRI NIK HUSSEIN
Group Executive Chairman, MTD Capital Bhd
Executive Director, ANIH Berhad
NIK FIRDAUS BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Group Executive Deputy Chairman
Executive Director, Alloy Consolidated Sdn Bhd
DATO’ NIK FAIZUL BIN TAN SRI NIK HUSSAIN
Executive Director, Real Estate & Property
PUAN NIK FAERUZ BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN