BOARD EXCO-MTD GROUP

TAN SRI DR. NIK HUSSAIN BIN ABDUL RAHMAN
Group Executive Chairman, MTD Group
NIK FIRDAUS BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Group Executive Deputy Chairman, MTD Group
DATO’ NIK FAIZUL BIN TAN SRI NIK HUSSAIN
Executive Director, MTD Capital Bhd
DATO’ NIK FAUZI BIN TAN SRI NIK HUSSEIN
Executive Director, ANIH Berhad